Tack för att du engagerar dig!

Springhjälpen är en insamling i samarbete mellan Radiohjälpen, Sveriges Radio och SVT. Vårt arbete ska bedrivas självständigt utan inflytande från kommersiella, religiösa eller politiska intressen. Trovärdighet och oberoende präglar hela vår verksamhet och därför förbehåller vi oss rätten att redigera eller stänga ner din insamling om den bryter mot våra villkor.

En insamling får inte innehålla följande:

  • Svordomar eller obscena ord
  • Pornografiskt innehåll
  • Främlingsfientliga yttranden
  • Sexistiska yttranden
  • Hot, trakasserier, uppvigling, personliga påhopp, förtal, skvaller eller lögner
  • Syfta till att främja användning av alkohol eller andra droger
  • Sprida egna budskap eller kampanjer som inte har med insamlingen att göra

Din insamling är redaktionellt innehåll

Då Springhjälpen är en del av SVT och Sveriges Radio kan innehåll från din insamlingssida komma att användas i redaktionellt syfte, exempelvis visas upp eller omnämnas i sändning, vi kan också komma att kontakta dig med förfrågningar om att vara med i sändning.

Personuppgiftshantering, GDPR

Radiohjälpen (105 10 Stockholm, org.nr. 802007-9755) samlar in information från dig när du skänker en gåva till någon av våra insamlingar via den digitala insamlingssidan. Beroende på vilken kanal du använder för att ge din gåva får vi ditt namn, e-post och/eller ditt telefonnummer. Den information vi samlar in använder vi för att kunna administrera din gåva, ge dig service och uppfylla rättsliga krav. Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i en säker miljö. Radiohjälpen kan använda personuppgiftsbiträden som hanterar uppgifterna enbart i enlighet med det syfte och för de ändamål som anges här. Radiohjälpen raderar uppgifterna när dessa inte längre behövs för att uppfylla syftet med lagringen. Om du inte längre vill att vi hanterar dina personuppgifter och att dessa ska raderas eller om du är missnöjd, mejla radiohjalpen@svt.se. Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål kan du framföra till behörig tillsynsmyndighet, Datainspektionen.