Image
Image

Jönköping Students

Offentligt evenemang


Onsdag 15/05, kl 00:00 - Fredag 31/05, kl 00:00

Gjuterigatan 3C, Jönköping


A united effort from the students in Jönköping to raise awareness and to economically contribute to alleviate the famine around the world. En enad insats från Jönköpings studenter för att uppmärksamma samt ekonomiskt bidra till att lindra den akuta hungersnöden i världen.

500 kr

insamlat av målet på 5 000 kr

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer gå till att bekämpa hungern i världen.

Senaste gåvor

100 kr
Gunilla