Tänk på följande när du namnger bössan

Tänk på följande när du namnger bössan

Radiohjälpen som står bakom insamlingen ber alla att tänka på att inte använda den digitala bössan som en plattform för att sprida egna budskap eller driva kampanjer som inte har med Springhjälpen att göra. Sveriges Radio, SVT, UR och Radiohjälpens verksamheter är oberoende från politiska intressen och vi tillåter därför inte att man bedriver kampanjer kring en viss sakfråga på våra plattformar. Det är inte tillåtet att starta en bössa som innehåller följande: svordomar och obscena ord, pornografiskt innehåll, främlingsfientliga och/eller sexistiska yttranden. Det är inte heller tillåtet med namn på bössor som innehåller hot, trakasserier, uppvigling, personliga påhopp, förtal, skvaller eller lögner. Ett namn på en bössa får aldrig syfta till att främja användning av droger eller alkohol. Man får inte heller låtsas vara någon annan än den man är, t.ex. genom att använda någon annan persons eller företags namn. Vi förbehåller oss rätten att be den som startat en bössa som strider mot våra regler att ändra namn på den - eller så kommer bössan att tas bort. I det sistnämnda fallet så tillfaller redan insamlade medel Radiohjälpens insamling för Springhjälpen.
Det här fältet modereras utifrån lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen). Den som väljer att döpa sin insamling till något som är i strid mot gällande lag kan bli personligen ansvarig för detta.
Regler och Villkor

P4 Gotland till din tjänst

Senaste bidragen: 100:- 300:- 210:-

P4 gotland till din tjänst

Måndagen den 27 maj (och kanske längre!) får ni lyssnare - mot generösa bidrag - hyra in programledarna Mari Winarve och Amanda Heijbel under en halvtimme till något som helst ska inkludera rörelse. Exempelvis trädgårdsarbete, promenadsällskap, målning eller något du är i behov av. Bössan är utöver det öppen för både stora och små bidrag för att lindra hungern i världen - vi ska se till att mätta många munnar med vår insats! Skicka gärna med en utmaning med ditt bidrag så ska vi göra vårt bästa för att anta den! OBS! OBS! P4 Gotland avgör vilka tjänster vi tackar ja till, så var beredd på att skänka summan utan motprestation. Vill du skänka en större summa och vara säker på att vi kommer, ring oss först på 0498-75 00 26.