Tänk på följande när du namnger bössan

Tänk på följande när du namnger bössan

Radiohjälpen som står bakom insamlingen ber alla att tänka på att inte använda den digitala bössan som en plattform för att sprida egna budskap eller driva kampanjer som inte har med Springhjälpen att göra. Sveriges Radio, SVT, UR och Radiohjälpens verksamheter är oberoende från politiska intressen och vi tillåter därför inte att man bedriver kampanjer kring en viss sakfråga på våra plattformar. Det är inte tillåtet att starta en bössa som innehåller följande: svordomar och obscena ord, pornografiskt innehåll, främlingsfientliga och/eller sexistiska yttranden. Det är inte heller tillåtet med namn på bössor som innehåller hot, trakasserier, uppvigling, personliga påhopp, förtal, skvaller eller lögner. Ett namn på en bössa får aldrig syfta till att främja användning av droger eller alkohol. Man får inte heller låtsas vara någon annan än den man är, t.ex. genom att använda någon annan persons eller företags namn. Vi förbehåller oss rätten att be den som startat en bössa som strider mot våra regler att ändra namn på den - eller så kommer bössan att tas bort. I det sistnämnda fallet så tillfaller redan insamlade medel Radiohjälpens insamling för Springhjälpen.
Det här fältet modereras utifrån lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen). Den som väljer att döpa sin insamling till något som är i strid mot gällande lag kan bli personligen ansvarig för detta.
Regler och Villkor

Växjö Campus för Springhjälpen 2019

Senaste bidragen: 50:- 20:-

Växjö campus för springhjälpen 2019

VÄXJÖ CAMPUS? Vi har det rätt bra och vi kan göra något för andra. FÖR VARJE 100 kr campusbössan uppgår i kommer Ali Johansson springa 1 km. 100 kronor räcker förresten till tio kilo ris vilket ger över 100 måltider! OCH FÖR 1000 kronor kommer Ali korsa Trummen med simtag!! Det räcker till 2 månaders matransonering för FEM familjer! Ju mer insamlade pengar, ju fler mättade magar! JU MER insamlade pengar, ju fler kilometer för Ali att springa och simma. Kilometerna ska han göra längs med och i (!) Trummen TORSDAG den 30 maj klockan 17.00. Följ loppet live på RadioLURs Facebook! HJÄLP Ali hjälpa genom att skänka till campus egna bössa <3 Arrangör: RadioLUR - Växjö studentradio.